Hacı Bektaş

Hacı Bektaş-i Veli

Türbesi

Hacı Bektaş-i Veli Türbesi
Hacı Bektaş-i Veli Türbesi
press to zoom
Hacı Bektaş-i Veli Türbesi
Hacı Bektaş-i Veli Türbesi
press to zoom
Hacı Bektaş-i Veli Türbesi
Hacı Bektaş-i Veli Türbesi

Kırk Budak Şamdanı

press to zoom
Hacı Bektaş-i Veli Türbesi
Hacı Bektaş-i Veli Türbesi
press to zoom
Hacı Bektaş-i Veli Türbesi
Hacı Bektaş-i Veli Türbesi
press to zoom
Hacı Bektaş-i Veli Türbesi
Hacı Bektaş-i Veli Türbesi

Kırk budak şamdanı

press to zoom

Hacı Bektaş-ı Veli hakkında bilgi:
Gerçek ismi, Seyid Muhammed bin İbrahim Ata'dır. Lokman Parende'den ilk eğitimi almış ve Ahmet Yesevi (1103-1165)'nin öğretlerini takip etmişti. Ondan dolayı Yesevi'nin 'halife'si olarak kabul edilmektedir. Anadolu'ya geldikten sonra kısa zamanda tanınarak kıymetli talebeler yetiştirdi. Hacı Bektaş-ı Veli kendisinin de bağlı olduğu "Ahilik Teşkilatı" ile, Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'da sosyal yapının gelişmesinde önemli katkılarda bulundu.
Velâyetnâme adlı eserede Hacı Bektaşi Velî'nin, sık sık Kırşehiri ve Ahi Evranı ziyareti onun'la sohbetlerini anlatır.

Osmanlı sultanlarıyla halk tarafından da sevildi ve hürmet gördü. Orduda Yeniçeriler Bektaşilik kurallarına göre yetiştirilirdi. Bu nedenle Yeniçerilere tarihte Hacı Bektaş Veli çocukları da denirdi. Ocağın banisi Hacı Bektaş Veli olarak kabul edilirdi. Seferlere giderken yanlarında daima Bektaşi dede ve babaları eşlik ederlerdi. Bugün Balkanların her köşesine Bektaşiliği yeniçeriler taşımıştır.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin sohbetlerini takip ederek onun tarikatına bağlananlara "Bektaşi" denildi.
Hayatının büyük bir kısmını Sulucakarahöyük’te (Hacıbektaş) geçiren Hacı Bektaş-ı Veli, ömrünü de burada tamamlamıştır. Mezarı, Nevşehir iline bağlı Hacıbektaş ilçesinde bulunmaktadır.

Eserleri:
Makalat - (Farsça)
Kitâbu'l-Fevâid
Şerh-iBesmele
Şathiyye
Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye

Türbe hakkında bilgi:
Kırklar Meydanı'nın güneyindeki, motiflerle süslenmiş mermer taşlardan yapılmış kapıdan, Hacı Bektaş Veli Türbesi'ne girilir. Birbirine geçme mermerlerle yapılan kapının süslemeleri arasında, üç tane balık ve dört tane güvercin figürüde kullanılmıştır. Basık kemerin kilit taşı üstünde ise Çift Başlı Selçuklu Kartalı figürü yer almaktadır. Kapıdan içeri "Gök Eşik" adı ile bilinen, genişce beyaz mermer eşikten geçilerek girilmektedir.
Bir kenarı 4.50 metre olan kare plana sahip türbenin ortasında, Hacı Bektaş Veli'nin sandukası bulunmaktadır. Türbe içindeki süslemeler, Selçuklu dönemi mimari özellikleri yansıtmaktadır. Türbe, kesme taştan ve üzeri kubbeli olarak yapılmıştır. Kubbenin üzeri, sivri kurşun bir külahla örtülüdür. Türbe üzerindeki alemde; “Ya Fettah”, “Vakf-ı ‘aleyni kethüda-i Yeniçeriyan-ı Dergâh-ı Aliyye” “1028 (M.1618-1619)” yazısı yer almaktadır. 

Kişisel notlar:
Hacı Bektaş-i Veli'nin türbesi oldukça görkemli. Yurt dışındaki kimi devlet adamlarının hediye ettiği hediyeler de bu görkemi daha da arttırıyor. Bu türbe de oldukça kalabalıktı. Dua edenler, dilek dileyenler ve dışarıdaki çeşmeden su alanlar büyük bir kalabalığı oluşturuyordu. Bu türbe de çok temiz, çok huzurlu ve çok güzel kokuyordu.