Ülkemizin mavi bayraklı

plajları

Mavi Bayrak nedir?

Avrupa Topluluğu, kendi ülkelerinde yüzme amacı ile kullanılacak göl ve deniz suları için gerekli su kalitelerini belirleyen mikrobiyolojik parametreleri, yol gösterici ve uyulması zorunlu hükümler olarak ortaya koymuştur. 

Bu çalışmalar 1987 yılında Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEEE) tarafından yürütülen Mavi Bayrak Kampanyası adı altında birleştirilmiş önce 11 AT ülkesi daha sonra 22 ülkede başarı ile uygulanmıştır. 2001 yılında ise Avrupa’nın dışında yer alan ülkelerden gelen talepler doğrultusunda kampanyanın kapsamı genişletilmiş olup Avrupa Çevre Eğitim Vakfı’nın adı Çevre Eğitim Vakfı olarak değiştirilmiştir. 

Bu programın plajlarda Mavi Bayrak uygulamaları Proje İnşaat Daire Başkanlığı Çevre Sorunlarını Önleme Şubesi, marinalarda ve yatlarda Mavi Bayrak uygulamaları ise Deniz Turizmi Daire Başkanlığı  tarafından yürütülmektedir.

Plaj ve marinalar için belirlenen kriterler birbirlerinden farklı olmasına rağmen, hepsini aşağıdaki 4 ana grupta toplamak mümkündür. 

1. Yüzme amacıyla kullanılan suyun niteliği. 
2. Çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yönlendirilmesi. 
3. Plaj düzeni ve emniyetinin sağlanması.
4. Çevre Yönetimi 

Bu kriterleri sağlayan plaj ve marinalara 1 yıl süreyle Mavi Bayrak verilerek ödüllendirilmektedir. Mavi Bayraklı plaj ve marinalar Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından internet ortamında yayınlanarak tüm dünyaya duyurulmaktadır.

Plajlar için Mavi Bayrak kriterleri

 

Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme
Mavi Bayrak Programı ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir. 
Sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre eğitim etkinliği gerçekleştirilmelidir. 
Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu numunesi analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir. 
Plajın bulunduğu yörede yer alan kıyı alanları ekosistemi, doğal ve hassas alanlarla ilgili bilgiler verilmelidir.
Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir. 
Yasalara göre hazırlanan plaj davranış kuralları panoda sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır. 

Yüzme Suyu Kalitesi
Numune alım yöntemi ve numune alma takvimi konusunda verilen standartlara uyulmalıdır. 
Alınan numunelerin analizi konusunda verilen standartlara uyulmalıdır. 
Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir. 
Yüzme suyunun Fekal Koliform (E.Coli) ve Fekal Streptekok/Enterekok (FS/IE) değerleri, Mavi Bayrak için belirlenen limitler içerisinde olmalıdır. 
Yüzme suyu, fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen kriterlere uygun olmalıdır. 

Çevre Yönetimi
Plajın bağlı bulunduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Birimi oluşturmalıdır. 
Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm ulusal yasalara uymalıdır. 
Hassas alanların yönetiminde ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır. (z)
Plaj temiz olmalıdır.
Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır. 
Plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır. 
Plajda veya yakınında geri dönüştürülebilen atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için imkanlar olmalıdır. 
Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) bulunmalıdır. 
Sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) temiz tutulmalıdır. 
Sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) atık su sistemine bağlı olmalıdır. 
Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır. 
Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri sıkı bir şekilde kontrol altında tutulmalıdır. 
Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır. 
Yörede yörede deniz ve tatlı su hassas alanları varsa, buradaki doğal yaşamı izleme programı uygulanmalıdır. 
Plaj alanına ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşıma, bisiklet vb) teşvik edilmelidir. 

Güvenlik ve Hizmetler
İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeleri plajda bulundurulmalıdır. 
Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır. 
Kirlik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalıdır. 
Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır. 
Plaj kullanıcılarının güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır. 
Plajda içme suyu bulundurulmalıdır. 
Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet ve erişim rampası bulunmalıdır.

Türkiyede bulunan Mavi Bayraklı tüm plajların listesi için tıklayın.