Akşehir

Nasreddin Hoca Türbesi

Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi
Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi
press to zoom
Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi
Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi
press to zoom
Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi
Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi
press to zoom
Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi
Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi
press to zoom
Nasreddin Hoca
Nasreddin Hoca
press to zoom
Dünyanın merkezi burasıdır
Dünyanın merkezi burasıdır
press to zoom

Nasreddin Hoca kimdir? :

Nasreddin Hoca 1208 yılında Sivrihisar'da doğdu. - Yaşadığı dönem, doğum ve ölüm yılları, tarihî kişiliği ve ailesi Hakkındaki bilgiler tartışmalıdır. Yaşadığı dönem ve yöre Hakkındaki en önemli kanıtlar Akşehir’deki türbesi, soyundan geldikleri söylenen kişilere ait mezar taşı kitâbeleri ve adına kurulmuş olan vakıfla ilgili Fâtih Sultan Mehmed devrine ait bir arşiv belgesidir-.

Babası Abdullah Efendi köylerinin imamıydı. Babasının ölümünden sonra imamlığı devralan Nasreddin Hoca 1236 yılında Konya'nın Akşehir ilçesine göç etti. Nasreddin Hoca, komik hikâyeleri ve fıkralarıyla hatırlanan ve aynı zamanda filozof olan bilgeydi. 

Evliya Çelebi, Nasreddin Hoca hakkında şöyle der;

Akşehir'de büyük din adamı ve değerli zat "El-Mevla Hazret Şeyh Hoca Nasreddin"'in kabri vardır. Kendisi Akşehirlidir. Gazi Hüdavendigar'a yetişip, Yıldırım Han zamanında şöhret bulmuştur. Fazilet sahibi olup, hazırcevap, keramet sahibi, filozof, din ve dünya işlerini birlikte ve eksiksiz yürüten büyük bir zat idi. Timurlenk ile bir toplantıda bulunmuştur. Timur Han, O'nun şerefli sohbetlerinden hoşlanırdı. Bu sebeple, o büyük bilginin hatırı için Akşehir'i yağma ettirmemiştir. Büyük hocanın sözleri ve latifeleri, bütün lisanlarda atasözü olarak söylenir. Yıldırım Han'ın vefatından sonra, Çelebi Sultan Mehmed zamanında dünyadan göç etmiştir. Akşehir dışındaki kubbeli türbesine defnolunmuştur. Dört tarafı parmaklıkla çevrilidir. Allah rahmet eylesin.

Nasrettin Hoca fıkralarından bizlere pek çok deyim ve atasözleri kalmıştır. Bunların ilk derlemesini Ziya Gökalp yapmıştır. Bunlar: Parayı veren düdüğü çalar, ipe un sermek, bindiği dalı kesmek, ye kürküm ye, ince eleyip sık dokumak gibi deyimlerdir.

1996-1997 UNESCO tarafından Uluslararası Nasreddin Yılı ilan edilmiştir.

Nasreddin Hoca Türbesi

Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan Nasreddin Hoca türbesi ile ilgili halk arasında çeşitli inanış ve gelenekler vardır. Akşehir halkı yağmur yağmadığı zaman Hoca türbesine gider ve yağmur duası eder. Onun mezarından alınan toprağın göz ağrısına iyi geldiğine inanılır. Hoca’nın türbesine gelip de gülmeyenin başına bir iş geleceğine inanılır. Yeni doğan çocukların göbek bağı türbeye gömülür. Düğünlerden önce türbeye gidilerek "mollalarının da al bize gel" diye merasim yapılır.

"Dünyanın merkezi burasıdır" ın hikayesi

Nasreddin hocaya bir gün sorarlar:

-Hocam dünyanın merkezi neresi?

Hoca bulunduğu yeri göstererek:

-İşte tam burası.

-Aman hocam olur mu?

-İnanmazsan ölç de bak!