Schengen vizesi

nedir?

 

Avrupa Birliğinde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınırlardaki ("iç sınır’" denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Böylece, oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Schengen’e üye ülkeler şunlardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. Ayrıca, AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda ve Norveç de Schengen ülkeleri ile özel bir anlaşma imzalayarak, aynı uygulamaları benimsemişlerdir. Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Schengen vizesi hangi ülke için alındıysa ilk seyahat o ülkeye yapılmalıdır. Örneğin İtalya için alınan vize ile önce Almanya'ya gitmek mümkün değildir. Ancak bir kere İtalya'ya gidildi ise sonraki seyahatlerde diğer Schengen ülkelerine seyahat etmek mümkündür. Seyahatin süresi vizenin üzerinde kayıtlı süre ile sınırlıdır. 

 

 

TEK TİP SCHENGEN VİZESİ NEDİR?
Asağıda örnek olarak verilmis sebeplerden dolayı Schengen bölgesine girmek ve burada kısa
süreliğine kalmak için gerekli bir izindir;

akraba veya arkadas ziyareti, turist olarak, is için bir konferansa katılmak üzere veya sadece transit geçis için

Vize sınırlı bir süre için ve altı aylık dönemde en fazla 90 gün için geçerlidir.
Schengen ülkelerinin herhangi biri tarafından verilmis olan vize diğerlerine seyahat için de
geçerlidir.

 

TEK TİP SCHENGEN VİZEM İLE HANGİ ÜLKELERE SEYAHAT EDEBİLİRİM?
AVUSTURYA, BELÇİKA, ÇEK CUMHURİYETİ, DANİMARKA, ESTONYA, FİNLANDİYA,
FRANSA, ALMANYA, YUNANİSTAN, MACARİSTAN, İZLANDA, İTALYA, LETONYA, LİTVANYA, LÜKSEMBURG, MALTA, HOLLANDA, NORVEÇ, POLONYA, PORTEKİZ, SLOVAKYA,SLOVENYA, İSPANYA, İSVEÇ, İSVİÇRE.

 

SCHENGEN VİZESİ İÇİN TÜRKİYEDEN KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk vatandasları ve Türkiyede ikamet eden üçüncü ülke vatandasları.

Basvuru sahibinin basvurusunu Türkiyeden yapmasıyla alakalı yeterli gerekçe sunması halinde yasal olarak Türkiyede bulunan fakat Türkiyede ikamet etmeyen üçüncü ülke vatandasları

 

BAŞVURUMU NEREYE YAPABİLİRİM?
Basvurular, gidilecek ülkenin konsolosluğuna doğrudan veya bu amaçla belirlenmis bir hizmet
sunucu firmaya yapılabilir.

 

VİZE ÜCRETİNDEN MUAF BASVURU SAHİPLERİ
Asağıdaki kategorilerden herhangi birindeki basvuru sahipleri vize ücretinden muaftırlar:
- Altı yasından küçük çocuklar;

- Arastırma veya eğitim amaçlı seyahat eden ilköğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri,
yüksek lisans öğrencileri ve beraberindeki öğretmenleri;
- Bilimsel arastırma yapmak üzere Topluluk içerisinde seyahat eden, üçüncü ülkelerden
arastırmacılara Üye Devletler tarafından tek tip vize verilmesini sağlamayı amaçlayan
Avrupa Parlamentosunun 2005/761/EC sayılı Tavsiye Kararı ile 28 Eylül 2005 tarihli
Konsey toplantısında belirtildiği sekliyle, bilimsel arastırma yapmak üzere seyahat eden,
üçüncü ülkelerden arastırmacılar;
- Kar amacı gütmeyen örgütler tarafından düzenlenen seminer, konferans, sportif,
kültürel veya eğitim aktivitelerine katılan yine kar amacı gütmeyen örgütlerin 25 yas ve
altındaki temsilcileri;
- Birlikte seyahat eden ya da seyahat kapsamında bir araya gelecek AB, Norveç, İzlanda,
Lihtenstayn ve İsviçre vatandaslarının akrabaları.
Not: Bazı Üye Devletler belirli kategorilerdeki basvuru sahipleri için ayrıca vize ücreti muafiyeti
uygulayabilir. 

 

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILABİLİR?
Vize basvurusu, ziyaretin planlandığı tarihten en az 15 takvim günü önce yapılmalıdır. Ziyaretin
baslangıç tarihine üç aydan daha uzun bir süre varsa, basvuru yapılamaz.
Ziyaretin planlandığı baslangıç tarihine 15 takvim gününden daha az bir süre kalmasına rağmen
yapılan basvurular kabul edilebilir; ancak, basvurunun değerlendirilmesi 15 günü bulabildiği için
vize kararı, basvuru sahibinin seyahatine baslamayı planladığı tarihten SONRAYA kalabilir.
Randevu sisteminin uygulandığı yerlerde tespit edilmis olan zaman sınırlamalarına uymak ve
gereken tedbirleri almak, basvuru sahibinin kendi sorumluluğudur.
En az altı ay geçerliliği olan çoklu giris vizesi bulunan bir kisi, elindeki vize geçerliliğini yitirmeden yeni bir vize için basvuru yapabilir. Ancak verilecek yeni vizenin geçerlilik süresi, mevcut vizenin geçerlilik süresinin dolmasını müteakip baslatılır: bir bireye, geçerlilik tarihleri çakısan iki ayrı vize verilemez.
Bununla birlikte vize basvurunuzu yaparken, gitmek istediğiniz ülke ve Türkiye'de milli bayramlar
dolayısıyla uygulanan tatil günlerini de göz önünde bulundurmanız tavsiye olunur. Tatil
dönemlerinde, bazı konsolosluk hizmetlerinde yavaslamaların olabileceğini lütfen unutmayınız.

 

VİZE BASVURUM REDDEDİLİRSE NE YAPABİLİRİM?
5 Nisan 2011 tarihinden itibaren getirilen uygulamayla, vize basvurusu reddedilenlere durumları
resmi bir mektup aracılığıyla bildirilir. Bu kisilerin, ilgili Üye Devletin ulusal kanunlarına uygun
olarak kararı temyiz etme hakları bulunmaktadır.
Temyiz islemleri, basvuruyla ilgili nihai kararı veren Üye Devlete karsı ve o Üye Devletin ulusal
kanunları uyarınca yürütülür.
Her bir Üye Devlet temiz hakkı ile basvurunun yapılabileceği yetkili makam ve basvuru süresi de
dâhil olmak üzere temyiz hakkının kullanımına iliskin prosedürleri ve ulusal kanunda referans
alınacak ilgili bölümleri belirtir.
Bu bilgileri ret kararı ve gerekçesini bildirmek üzere tarafınıza verilecek olan formda bulabilirsiniz.

 

SCHENGEN VİZESİYLE SEYAHAT EDERKEN HANGİ BELGELERİ YANIMDA
BULUNDURMALIYIM?

Sadece Schengen vizenizin olması, Schengen Bölgesine (yani Schengen vizesi veren ülkelerin
topraklarına) otomatikman giris hakkınız olduğu anlamına gelmez.
Vize alan kisi dıs sınırlara geldiğinde kendisinden, kalmayı planladığı süre için kalıs amacını ve
kosullarını; hem kalıs süresi boyunca hem de mensei ülkesine dönüsüyle veya girisinin kesin
olarak kabul göreceği üçüncü bir ülkeye transit geçisiyle ilgili giderleri karsılayacak yeterli
kaynağının bulunduğunu veya bu araçları kanuni yollarla edinebilecek durumda olduğunu
gösteren belgeler sunması istenebilir. Bununla birlikte basvuru sahiplerinden, Üye Devletlerin
sınırları dâhilinde geçerli olacak ve planlanan kalıs veya transit geçis süresinin tamamını
kapsayacak yeterli bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmaları da istenir.