Isparta

Yalvaç Müzesi

Yalvaç Müzesi
Yalvaç Müzesi
press to zoom
Yalvaç Müzesi
Yalvaç Müzesi
press to zoom
Yalvaç Müzesi
Yalvaç Müzesi
press to zoom
Yalvaç Müzesi
Yalvaç Müzesi
press to zoom
Yalvaç Müzesi
Yalvaç Müzesi
press to zoom
Yalvaç Müzesi
Yalvaç Müzesi
press to zoom
Yalvaç Müzesi
Yalvaç Müzesi
press to zoom
Yalvaç Müzesi
Yalvaç Müzesi
press to zoom
Yalvaç Müzesi
Yalvaç Müzesi
press to zoom

Aziz Basil Kilisesi

Gomeda Vadisinin batı tarafında , Mustafapaşa kasabasının 2 km batısında bulunan kilise, dikdörtgen planlı, iki apsisli, iki nefli olup, iki sütunla desteklenen düz bir tavana sahiptir. Batı nefin duvarları kırmızı aşı boyası ile boyanmış sütunlar ve bunların arasında nişler bulunmaktadır. Doğu nefinde ise ağırlıklı olarak geometrik ve bitki motiflerine yer verilmiştir. Bu nefin Gomeda Vadisine bakan tarafında , kapısı yıkılmış durumda olan ve bu kiliseye bağış yapan bir kişiye ait olduğu tahmin edilen bir mezar bulunmaktadır.
Doğu nefin apsisi palmiye yaprakları motifiyle bordür geçilmiş, üzerlerinde dönemin Patriklerinin adları yazılı olan üç adet malta haçı ile süslemiştir. Bu haçlar ayrıca, üzerlerindeki isimler haricinde, ortadaki haç Hz. İbrahim, diğerleri ise Hz. İshak ve Hz Yakup'u sembolize etmektedir. Araştırmacılar ayrıca bu haçların Cenneti ya da Golgota tepesindeki üç haçı sembolize edebileceklerini belirtmişlerdir. Geometrik ve bitkisel bezemelerle süslü tavandaki büyük haç, kornişteki kitabeye göre, Aziz Constantinopole'ü sembolize etmektedir.
İkonoklazm kavramı ile bağıntılı bu motiflerin yanında, apsisin önünü, önemli iki aziz olan Aziz Basil ve Nazianus'lu Aziz Gregory resmedilmiştir. Araştırmacılara göre Aziz Basil Kilisesi İkonoklazm döneminde (726-843) ya da daha geç bir periyoda tarihlenmektedir.

Azize Barbara Şapeli

Elmalı Kilise'nin bulunduğu kaya blokunun arkasındadır. Haç planlı, iki sütunlu, batı, kuzey ve güney haç kolları beşik tonozlu, merkezi kubbeli, doğu haç kolu ve doğudaki iki köşe mekanı kubbelidir. Bir ana iki yan apsisi bulunmaktadır. 
Motifler kırmızı boya ile doğrudan kaya üzerine uygulanmıştır. Duvarlarda ve kubbede zengin geometrik motifler, mitolojik hayvanlar ve askeri semboller resmedilmiştir. Ayrıca duvarlarda taş izlenimi veren motifler de yerz almaktadır. Kilise 11. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir. 
Sahneleri: Ana apsiste İsa Pantokrator; kuzey haç kolunda at üzerinde ejderle savaşan Aziz George ve Aziz Theodore; batı haç kolunda ise Azize Barbara tasviri bulunmaktadır.

Duvarda tasvir edilen horoz çizimi kutsal sayılıyor çünkü horoz gün ışıdığında ötüyor, yani ışığın, iyiliğin ve aydınlığın gelişini vurguluyor. Bir alt sırada görülen , şeytani varlıklardan insanları koruyor...

Yılanlı Kilise

Ana mekan enlemesine dikdörtgen planlı, beşik tonozlu, güneyde mezarların bulunduğu ek mekan ise düz tavanlıdır. Apsisi sol uzun duvara oyulmuş, kilise tamamlanmadan bırakılmıştır. Girişi kuzeydendir. 
Kilise tonozunun her iki yanında Kapadokya'da saygın olan azizlerin tasvirleri bulunmaktadır. Kilise 11. yüzyıla tarihlenmektedir. 
Sahneleri: Girişin tüm karşısında sol elinde İncil tutan İsa ve yanında kilisenin banisi, tonozun doğusunda Aziz Onesimus, ejderle savaşan Aziz George ve Aziz Theodore, Gerçek Haç'ı tutan Helena ve oğlu Konstantin; tonozun batısında çıplak, uzun saçlı ve önünde palmiye ağacı bulunan Aziz Onuphrius, yanında takdis pozisyonunda Aziz Thomas ve elinde bir kitapla Aziz Basil bulunur.

Burada bulunan duvar resimlerindeki  sakallı figür çok güzel bir genç kızmış. O kadar güzelmiş ki erkeklerin tekliflerinden ve tacizlerinden bıkmış usanmış. Bir gün ağlaya ağlaya kendisini bu durumdan kurtarması için Tanrı'ya dua etmiş ve yüzü göğsüne kadar beyaz sakallarla kaplı bir erkek yüzü haline gelmiş. Vücudu aynı kalsa da yüzü erkek yüzü olmuş ve azize mertebesine ulaşmış...

Elmalı Kilise

Dokuz kubbeli, dört sütunlu, kapalı yunan haçı planlı, üç apsislidir. Asıl girişi güney yönünden olan kiliseye, kuzeyden açılan bir tünel vasıtasıyla girilebilmektedir. 
Elmalı Kilise’nin ilk süslemeleri Aziz Basil ve Azize Barbara Şapeli’nde olduğu gibi doğrudan duvara kırmızı boya ile yapılan haç ve geometrik motiflerdir. Kilise 11. yüzyılın ortası, 12. yüzyılın başına tarihlenmektedir. 
Sahneleri: Deesis, Doğum, Üç müneccimin tapınması, Vaftiz, Lazarus’un diriltilmesi, Başkalaşım, Kudüs’e giriş, Son akşam yemeği, İhanet, İsa Golgota yolunda, İsa çarmıhta, İsa’nın gömülmesi, İsa’nın cehenneme inişi, Kadınlar boş mezar başında, İsa’nın göğe çıkışı ve aziz tasvirleri. Ayrıca Tevrat kaynaklı İbrahim Peygamber’in misafirperverliği ve üç yahudi gencin fırında yakılması sahnesi resmedilmiştir.

Yazıda kullanılan fotoğraflar benim makinemin şarjı bittiği için çeşitli internet sitelerinden kullanılmıştır...

Göreme Açıkhava müzesi
Göreme Açıkhava müzesi
press to zoom
Göreme Açıkhava müzesi
Göreme Açıkhava müzesi
press to zoom
Göreme Açıkhava müzesi
Göreme Açıkhava müzesi
press to zoom

Göreme Açıkhava Müzesi

Nevşehir'e 13 km. uzaklıkta ve Göreme kasabasının 2 km. doğusunda yer alan bir kaya yerleşim yeridir. M.S. 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar yoğun bir şekilde manastır hayatı yaşanmıştır. Hemen her kaya bloğunun içinde kiliseler, şapeller, yemekhaneler ve oturma mekânları mevcuttur. Bugünkü Göreme Açık Hava Müzesi manastır eğitim sisteminin başlatıldığı yer olarak kabul edilir. Soğanlı, Ihlara, Açıksaray aynı eğitim sisteminin daha sonraları görüldüğü yerlerdir. 

Kiliseler, 2 tür teknikle boyanmıştır. Birincisi, doğrudan doğruya kaya yüzeyi düzeltilerek üzerine yapılan boyama; ikincisi ise, kaya üzerine yapılan secco (tempera) ve fresko tekniği ile yapılan boyamadır. Kilisede işlenen konular İncil ve Hz. İsa'nın hayatından alınmıştır. 
Göreme Açık Hava Müzesi'nde Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Basil Kilisesi, Elmalı Kilise, Aziz Barbara Kilisesi, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı Kilise bulunmaktadır.